ClickCease

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "נתק"

עודכנו לאחרונה 15.07.2015.

תנאי השימוש באתר נועדו על מנת לקבוע את היחסים בינך לבין מפעילי האתר, והם מובאים כאן בשפה משפטית. למען נוחות בלבד, אנו מביאים כאן תקציר של תנאי השימוש שנועדו להקל על הקריאה ולאפשר לך הבנה טובה יותר של זכויותייך וחובותייך.

אתר נתק הוא אתר שמאפשר לך להתנתק משירותים לפי סעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן.

אתר נתק יכין עבורך את ההודעה, ינסה לשלוח אותה לספק השירות, ויעביר לך את המידע.

בתוך שלושה ימים מקבלת ההודעה, תהיה ספקית השירות חייבת לנתק אותך.

אלא, שחשוב שתדע שבמקרה כזה קנסות, חובות וכדומה עשויים לקום נגדך, וספקיות השירות יכולות לדרוש אותן.

נתק לא תהיה אחראית כנגדך בשום מקרה, לא בגין אי-ניתוק ולא בגין קנסות.

אנו מקווים שתהנה מהשירות, ומאחלים לך בהצלחה בדרכך החדשה.

 1. האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.
 2. תנאי השימוש באתר נועדו על מנת לקבוע את היחסים בינך לבין האתר, והם מהווים הסכם מחייב.
 3. אתה מאשר בזאת כי הנך מעל לגיל 18, וכי בסמכותך לבצע את הפעולות המשפטיות הכרוכות בשימוש באתר זה.
 4. בכפוך לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רשיון שימוש עבור עצמך בלבד בשירותי האתר.
 5. הסכם זה מהווה את תנאי השירות לאתר http://www.netek.co.il להלן: האתר או נתק) ומהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין:
 6. מנגו-נט בע"מ, ח.פ. 515247393, מרח' חיל חימוש 36 ראשון לציון, דוא"ל: [email protected] (להלן: "נתק").
 7. בכל מקום בהסכם זה בו יש הגבלת אחריות של נתק כלפי הגולשים, יש לראות בהגבלה זו, כחלה גם על עובדי נתק, נציגיה ומי מטעמה.
 8. נתק יהא רשאי לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת, כאשר מרגע פרסום העדכון בתנאי השימוש יחייב את הגולשים.
 9. סימני המסחר של ספקי השירות מופיעים באתר נתק כדי לאפשר לך לבחור ממי הנך מעוניין להתנתק, אך אין בהופעתם באתר כדי להעיד על זיקה, קשר, או תמיכה באתר נתק, ע"י מי מהן.
 10. אתר נתק הוא אתר שמאפשר לך להתנתק משירותים לפי סעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן.
 11. נתק מאפשר לך, באמצעות האתר וצדדים שלישיים המספקים לו שירות, לשלוח הודעות לספקי שירות מתמשך כהגדרתו בסעיף 13ג לחוק הגנת הצרכן.
 12. נתק ימלא את פרטיך בטפסים, בהתאם למידע שספק באתר, ויעבירם באמצעות פקס למספרי הטלפון שניתנו לו לצורך כך.
 13. אתר נתק יכין עבורך את ההודעה, ינסה לשלוח אותה לספק השירות, ויעביר לך את המידע.
 14. על מנת להשתמש בשירות, תדרש לספק לנתק את הפרטים המזהים על אודותיך, לרבות שמך, מספר הזהות שלך, פרטים המזהים את אמצעי התשלום שלך מול ספק השירות המתמשך, ומספר הטלפון הסלולרי שלך לצרכי זיהוי. נתק ילקט פרטים אלה וימלא אותם בטפסים אשר הוכנו מראש לצורך בקשות הביטול.
 15. לאחר מילוי הפרטים, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת הודעת אימות. לאחר קבלתה, תדרש ללחוץ על קישור על מנת לאמת את זהותך ולצורך אישור המשלוח.
 16. בתוך שלושה ימים מקבלת ההודעה, תהיה ספקית השירות חייבת לנתק אותך.
 17. נתק לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה, לא בגין אי-ניתוק ולא בגין קנסות, ואין בשימוש באתר זה כדי להקים לנתק חבות כלפיך, ובוודאי שאין האמור באתר מהווה התחייבות או חוות דעת משפטית.
 18. ידוע לך כי נתק מפעיל את השירות ללא מעורבות אנושית ואין לו כל דרך לזהותך. לכן, על מנת להשתמש בשירות, הנך נדרש למלא מידע נכון ואמיתי בלבד, ולא להשתמש בשירות על מנת להתנתק משירותים שאינך מנוי אליהם או על מנת לנתק אחרים. אתה תהיה אחראי כלפי נתק בגין כל נזק שיגרם לו בגין שימוש לרעה על ידך.
 19. כמו כן, מאחר ואתר נתק פועל במערכות אוטומטיות, באחריותך לוודא שאכן נותקת במועד, ולא תישמע ממך טענה, כי הסתמכת על דיווח המערכת האוטומטית של נתק.
 20. נתק יהא רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה בכל עת.
 21. השירות באתר ניתן על בסיס AS-IS וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד או פגום, וכי עליך מוטלת החובה לוודא כי טפסי הביטול הגיעו ליעדם. עוד ידוע לך כי נתק לא יהיה אחראי, בשום מקרה או משום סיבה, לכל נזק שיגרם לך, לציוד בבעלותך, לשמך הטוב, לצדדים שלישיים או לספקי שירות מתמשך כתוצאה משימוש בשירות על ידך.
 22. ידוע לך כי נתק אינו צד להתקשרות בינך לבין ספקי השירות המתמשך, וככזה אינו יודע האם קיימים בתכנית לה הנך מנוי קנסות יציאה, התחייבויות וכל חובה אחרת המוטלת עליך בהיותך לקוח. הנך מכיר בכך שנתק לא יהיה אחראי במידה ויוטלו עלייך קנסות, חובות, הוצאות ו\או כל דמים אחרים בגין התנתקותך. חשוב שתדע שבמקרה של ניתוק יתכנו קנסות, חובות וכדומה עשויים לעמוד נגדך, וספקיות השירות יכולות לדרוש אותם.
 23. אין באתר זה ו/או בשירות המוצע בו משום מתן חוות דעת מקצועית ו/או משפטית.
 24. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר (למעט סימני המסחר של ספקי השירות) ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים, ממשק משתמש וכדומה.
 25. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב.
 26. חל איסור מוחלט לבצע סריקה ו/או פעילות רובוטית באתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 27. מובהר בזאת כי האתר נתק רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים, לצורך הקמת מועדון לקוחות וצרכנות.
 28. הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה נותן בזאת לאתר נתק הרשאה לאגור את המידע לצרכים מסחריים. ברור לך, כי שימוש במידע זה כולל איסופו לצרכים שיווקיים, לצורך הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, ושיווק ישיר. מידע לאיסוף ע"י נתק - לרבות אופן גלישתך באתר וחווית המשתמש.
 29. דע, כי באתר הושתלו קבצי עוגיה של צדדים שלישיים, אשר מנטרים גלישתך באתר ומחוצה לו, וקבצי עוגיה אלו, משמשים בין היתר לצורך remarketing והצעות מסחריות שונות באתר ומחוצה לו. כמו כן, במסגרת קבצי עוגיה אלו נאסף עליך מידע לצרכים שיווקיים ומסחריים.
 30. אתר נתק שומר לעצמו את הזכות להעביר את המידע לצדדים שלישיים מסחריים.
 31. הנך מאשר בזאת לנתק ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות מסחריות בדוא"ל, בsms, בטלפון, ברשתות חברתיות, ובכל דרך המצויינת בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק").
 32. דין אישור תקנון זה, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף 30א לחוק. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
 33. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל וידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
 34. נתק רשאי לספק לך שירות להשוואת מחירי חבילות תקשורת וכן לאפשר לך לפנות, על פי בקשתך לספקי תקשורת על מנת לקבל מהם הצעות לשירותי תקשורת.
 35. המידע המופיע בשירות השוואת המחירים מסופק על ידי צדדים שלישיים ונתק אינו ערב לטיבו או למהימנותו, וכל הצעה שכזו הינה באחריות נותן השירות בלבד.
 36. בעבור השימוש בשירות ובאתר, יהא רשאי נתק לגבות תשלום בעת שליחת ההודעה בתעריפים שיקבעו מעת לעת. נכון ליום זה, ההודעות נשלחות ללא חיוב.
 37. שיפוי: הנך מתחייב לשפות את נתק, וכן כל צד שלישי, בגין נזקים שנגרמו להם לאור שימושך באתר בניגוד להסכם זה או בניגוד לכל דין.
 38. הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות השימוש באתר, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 39. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובת: [email protected]
 40. משלוח מסמכים בדואר רשום אל כתובת הגולש שסופקה לאתר נתק (ככל שסופקה) תהווה המצאה כדין בתוך 3 ימי עסקים אף ללא אישור מסירה. הדבקה על דלת הכניסה למענו שניתן כאמור, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו, תהווה המצאה כדין.
לוח פרסומות